Hıristiyan Hizmeti Düzeyi

Hıristiyan Olgunluğu

Hıristiyan olgunluğu, Mesih'teki imanlıları için daima bir hedeftir. Bu hedef, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmektir (Efesliler 4:13). Yazarımız Rick Howard'a göre, hiçbir imanlı yeryüzünde mükemmel olgunluk hedefine erişemeyecektir, ama Kutsal Kitap bu hedefe her imanlının önünü koyar. Çok yüksek bir hedefe koşarak büyük bir kazanca kavuşmak, düşük bir hedefe vararak küçük bir kazançla yetinmekten iyidir.

Egemenlik, Güç ve Görkem

Bu kursta Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insanla yapmış olduğu Yeni Antlaşma'yı çalışacaksınız. İncil'in İsa Mesih'in eşsiz bildirisini ve kudretli mucizelerini anlatan ilk dört kitabını inceleyeceksiniz. Kilisenin nasıl kurulduğunu ve Tanrı'nın gücüyle nasıl korunduğunu göreceksiniz. Yeni Antlaşma'nın bize nasıl ulaştırıldığını da keşfedeceksiniz. Günümüzde Tanrı'yı tanımaya ve O'na hizmet etmeye çalışırken Yeni Antlaşma'ya neden tamamıyla güvenebileceğimizi öğreneceksiniz. Tüm bunları çalışırken Yeni Antlaşma'nın Tanrı'nın bildirisi olduğunu anlayacaksınız. Öğrenecekleriniz, O'nun gerçeklerini anlamanıza ve bunları başkalarına öğretmenize yardımcı olacak.

Gerçeğin Temel Taşları

Sizin keşfettiğiniz gibi, Kutsal Yazılar’daki öğretişler konulara göre sıralanmamıştır. Örneğin, Yaratılış kitapçığı Üçlü Birlik konusunu tümüyle açıklamaz. Aynı gerçek diğer kitapçıklar için de geçerlidir. Kutsal Kitap çalışmasının bu türü için teknik bir deyiş olan “sistemli ilahiyat” ifadesi kullanılır. Kursumuzda Kutsal Yazılar’ı incelerken, biz de buna benzer bir plan kullanacak, evren, onun hakimi ve içinde yaşayanlarla ilgili olarak neler öğrettiğine bakacağız. Kutsal Kitap’ın gelecekle ilgili olarak neler öğrettiğini de keşfedeceğiz.