Hıristiyan Olgunluğu

Hıristiyan olgunluğu, Mesih'teki imanlıları için daima bir hedeftir. Bu hedef, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmektir (Efesliler 4:13). Yazarımız Rick Howard'a göre, hiçbir imanlı yeryüzünde mükemmel olgunluk hedefine erişemeyecektir, ama Kutsal Kitap bu hedefe her imanlının önünü koyar. Çok yüksek bir hedefe koşarak büyük bir kazanca kavuşmak, düşük bir hedefe vararak küçük bir kazançla yetinmekten iyidir.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir icon

Bu kursun amacı, Kutsal Ruh'un yardımıyla gelişmenize katkıda bulunmaktır. Gelişiminiz devam ettiği sürece, Tanrı'nın ev halkındaki yeni hakların ve önemli görevlerin farkına varacaksınız.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Göksel Babamız bizim de olgunlaşmamızı ve kendisiyle beraberlikte bulunmamızı ister. Tanrı bizi kendi benzerliğinde yarattı; O'nun tasarısı bu benzerliğe doğru olgunlaşarak gelişmemizdir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

İmanlı olgunluğunun Kutsal Kitap'taki temel örneği İsa Mesih'tir. Biz imanlılar da İsa Mesih'in benzerliğine dönüşmeliyiz. Hıristiyan olgunluğunun temel amacı budur.
Bu derste bazı başka örneklere bakacağız. Bunlar aile, çiftçilik ve yapıt örnekleridir. Amacımız Hıristiyan olgunluğu kavramını mümkün olduğu kadar net bir sekilde görebilmektir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bu dersin birinci kısım, Kutsal Yazılar'a bakarak Hıristiyan olgunluğunu geciktiren ya da tümüyle durduran unsurlar göstermeyi amaçlıyor. Bu dersin baska bir kısmı, ruhsal gelişime yardımcı olan unsurların listesini içerir. Bunları bilmek de Mesih'teki yaşamımızda gelişmek için Kutsal Ruh'la işbirliği yapabilmemizi sağlar. Çalışmamız sırasında hem yüreklenmenizi hem de destek bulmanızı dilerim.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Anne babalar ve ögretmenler, gelişimimizi teşvik etmek icin ödül yöntemine başvururlar. Ödül bizi eyleme geçiren bir şeydir. Kutsal Kitap Hıristiyan olgunluğunu körükleyen ödüllerle doludur. Bu ders, Kutsal Kitap'taki ödüllerin bazılarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Olgun imanlılar Kutsal Ruh'un kendileri icin hazırladiğı ögretileri kavrayabilirler. Bu ögreti bizi Mesih'e benzer olan yararlı kisiler haline getirecektir. Gelişen imanlı, Rab'bin huzurunda geçeceği son sınavın farkında olmalıdir. Olgun aile sorumluluğu, içinde bulunmamız gereken bir konumdur. O halde, bu amaçlara nasıl erişebiliriz? Bu bölüm, amaçlarımıza ulaşmak icin atılacak pratik adımlar irdeliyor.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Tanrı Sözü'nün imanlılara ögrettiği çok önemli bir ilke vardır. Öğrendiklerimizi uygulamalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Aynı dersi tekrarlamamalıyız. Çocukluk evresini geride bırakıp gelişmeye kararlı olmalıyız. İman yaşamımızın güvencede olması gereklidir. Bundan sonra, temel gerçeklerin ötesine geçebiliriz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bir keresinde şöyle bir soru işitmiştim: "Hıristiyan olduğun için yargılarsan, seni mahkum etmeye yetecek sayıda kanıt olur mu?" Bu dünya bir anlamda jüri gibidir. İmansızlar imanlıların yaşamını dikkatlice inceleyerek, konuştukları gibi yaşayıp yaşamadıklarını tartarlar. Bu ders olgun bir iman yaşamının kanıtlarını inceleyecektir. En önemli kanıtlar, imanlının yaşamında İsa'nın karakterinin görülmesidir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

İsa Mesih'e benzer olma yolunda yürüyen bir imanlıda, bu gelişimin kanıtları görülecektir. Öncelikle alışkanlıklar, tutumlar ve davranışları İsa Mesh'in karakterini belirgin bir şekilde yansıtmaya başlayacaktır.
İmanlının eylemleri de olgunluğunun ikincil ve açık kanıtıdir. Gelişen imanlı, yararlı imanlıdır. Olgunluk yolunda ilerleyen bir imanlının sorumluluk duyguları da gelişecektir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

İsa'nın bu dünyadaki yaşam biçimini benimsemek ve sürdürmek, kendimizi O'nun standardıyla değerlendirmek çetin bir sınavdır. Ama sevinin! Tanrı bu amacı yalnızca önümüze koymakla kalmayıp bize yardımcı olacağını da vaat ediyor. Tanrı'nın en büyük zevki, zayıf insanları alarak onları değiştirmek ve böylece gücünü sergilemektir. İsa Mesih'teki yüce umudumuz budur.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon