…inanıyorum!

Hıristiyanlar'in neye inandığı hakkında hiç sorularınız oldu mu? Arkadaşlarınız size inandıklarınıza neden inandığınızı hiç sordular mı? Peki, sizin onlara yanıt veremediğiniz zamanlar oldu mu? Eğer öyleyse bu kitap özellikle sizin içindir. Kitabı etüt ettikten sonra bile, bir soru çıktığı her seferinde çabucak yanıt bulmak için el altında tutmak isteyeceksiniz.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Bazı insanlar karada oldukları halde, kendilerini fırtınalı bir okyanustaymış gibi hissederler. Kendi kendilerine, "Nereye gidiyorum? Kayıp mıyım? Doğru yolu bulabilecek miyim?" sorularını sormaktadırlar. Tanrı sorularımızı duydu ve bizlere hayatlarımızda yol göstermek için bir Kitap verdi bile.
Yanıtları aramadan önce, bu harika Kitap'a birlikte bakalım. Onun nasıl yazıldığını ve bize nasıl verildiğini görelim.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Bir bakıma, Tanrı fırtınayla kıyaslanabilir. O'nun hakkında kendilerine anlatılanlara ve bu konuda kendilerinin neler yapmış olduğuna bağlı olarak, bazı insanlar O'ndan korkarlar, bazıları O'nu severler.
Tanrı'yı göremezsiniz, ama ne yaptığını etüt edebilirsiniz. Ders 1'de, bize Tanrı — O'nun özellikleri ve insanlıkla olan ilişkisi hakkında bilgi veren kitabın Kutsal Kitap olduğunu öğrendik. Bu derste, Kutsal Kitap'a bakıp Tanrı hakkında söylediği birçok şeyden bazılarını inceleyeceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Bizler bu öykünün sadece bir masal olduğunu biliyoruz. Ama bu öykü bizlere, Tanrı'nın insanı yarattığında neler hissettiğini gösteriyor. Tanrı insanı çok güzel yarattı ve en önemlisi de kendi seçimlerini yapma gücüyle yarattı.
Tanrı insanı yarattı ama onu tahtadan oymadı. Tanrı insanı nasıl yarattı? İnsanın içine hangi özellikleri koydu? Son derste Tanrı'nın niteliklerinden bazılarını ve bizim O'na karşı tutumuzun nasıl olması gerektiğini etüt ettik. Şimdi Tanrı'nın insanı nasıl yarattığına ve O'na verdiği sorumluluğa bakalım.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Tanrı, Adem'le Havva’yı çok güzel bir bahçeye koydu ve her şeyin üzerinde efendi yaptı. Onlara bir ağaç hariç her ağaçtan yeme izni verdi. Sonra düşman olan Şeytan geldi ve onlara o ağacın meyvesinden yemelerini söyledi. Onlar da Tanrı'nın Sözü yerine, Şeytan'ın sözüne güvendiler.
İnsan kusursuz yaratılmıştı ama itaatsizlik yüzünden yaşamına günah girdi. Günahı nasıl tanımlarız? Günahın cezası nedir? Günahtan kaçış var mıdır? Bu dersteki Kutsal Kitap ayetleri bize bu soruların yanıtlarını verecektir.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Bir gün bir arkadaşım bana birçok soru sordu. İsa kimdir? Aynı zamanda nasıl olup da hem insan ve hem de Tanrı olabiliyor? Eğer öldüyse, Hıristiyanlar neden O'nun diri olduğunu söylüyorlar? Şimdi ne yapıyor?
Sorularına bulabildiğim en iyi yanıtlar, Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap'taydı. Bu derste aynı sorulara bakacağız ve arkadaşımın öğrenmek istediği yanıtları bulacağız.

Bu Dersi Oku/İndir icon Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Bu derste şunları inceleyeceksiniz: Kurtuluşun Tanımı, Kurtuluşa Giriş, ve Kurtuluşun Sonuçları.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Tanrı'nın Ruhu sadece bir tek ülkede hissedilmeyecek ya da sadece bir tek ırka hizmet etmeyecekti—bütün dünyada hissedilip bütün dünya insanlarına hizmet edecekti. Pentikost Günü'nde Petrus, en az 15 dil grubunu temsil eden bir kalabalığa seslenmişti. Ders 6'da kurtuluşu inceledik. Kutsal Ruh'un işi aracılığıyla kurtuluşa getirildiğimizi biliyor muydunuz? Şimdi Kutsal Ruh ve içimizdeki işini inceleyelim.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Geniş anlamıyla kilise, bütün imanlılar-dan oluşmuştur. Kilise'ye Mesih'in bedeni adı verilir. Tanrı, Kutsal Ruhu aracılığıyla bu imanlılarin arasında yaşar. Ders 7'de Kutsal Ruh ve bazı işlevlerini inceledik. Sözünü etmediğimiz işlevlerinden biri, kiliseyi birlik içine koymasıdır. Bu derste, kilisenin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini ve ona neler olacağını çalışacağız. Yine, bize doğru yanıtları verecek olan Kutsal Kitap'tır.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Bu derste, ruh dünyasının güçleri ve imanlılar olarak Mesih'te sahip olduğumuz korunma hakkında öğreneceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Kutsal Kitap, gerçek kehanetlerin tek kaynağıdır. Tanrı, Sözü aracılığıyla bizlere bilmeye ihtiyacımız olan her şeyi söyler. Kahve fallarına ya da tarot kartlarına ihtiyaç yoktur. Hatta bunlar ve başka "sihir/büyü" çeşitleri Tanrı tarafından yasaklanmıştır.
Eğer geleceğinizi ve İsa yeniden döndüğünde neler olacağını merak ettinizse bu ders çok ilginizi çekecektir. Bu derste gelecekteki yargıları ve Rab' bin gelişinin zamanını çalışacağız.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Ders 10'da, gelecekte neler yapacağımızı etüt etmiştik; bu derste şimdi ne yapmamız gerektiğini çalışacağız. Tanrı, On Emir'i iki taş levhaya yazmış ve onları, halkına vermesi için, İsrail'in büyük önderi Musa'ya vermişti. Bunlar çok eski yasalar oldukları halde, günümüzde de geçerlidirler.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni, O'nu sevmemizdir. Öyleyse, Tanrı'yla ilişkimiz, bir sevgi ilişkisidir.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


İmanlılar öncelikle Tanrı'yı sevmelidirler. Tanrı da buna karşılık Kendi sevgisini kalplerimize koyacak ve bizler de böylece hem dostlarımızı ve hem de düşmanlarımızı sevebileceğiz.
Tanrı'ya sevgimizi gösterebilmemizin bir yolu da, başka insanları sevip onlara yardım etmektir. Tanrı Sözü'nün başka insanlarla olan ilişkimiz hakkında ne söylediğine bir bakalım. Bu derste şunları inceleyeceksiniz: Bizim Üzerimizde Olan Kişiler, Etrafımızda Olan Kişiler, ve Bize Karşı Olanlar.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Bu ders, kendimize ne borçlu olduğumuzu ve yaşamlarımızın hem bu hayatta ve hem de sonsuzlukta bir fark yaratmasını isteyen Tanrı'ya nasıl itaat edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu derste şunları inceleyeceksiniz: Kendimizi İnkâr Etmek, ve Kendimizi Temizlemek.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


Bu kişiler kuvvetli imanlıları olarak doğmamışlardır ama yıllar boyunca Tanrı'nın hayatlarında işlemesine ve karakterlerini geliştirmesine izin vermişlerdir. Yüksek ağaçlar gibi köklerini derinlere salarlar ve rüzgârlar onları savuramaz.
Tanrı'ya güvenen ve bütün durumlarda sağlam bir biçimde O'na tutunan, daha iyi bir insan olmayı ister miydiniz? Şimdiye kadar incelediğiniz hayata geçirebilir ve ağaç gibi “yükselebilirsiniz."

Bu Dersi Oku/İndir icon Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon


İsa havarilerine, Babası'na gittiğinde kendilerine Tesellici olan Kutsal Ruh'u göndereceğine söz vermişti. Kutsal Ruh'un gelişi, Pentikost Günü'nde gerçekleşti. Olayın öyküsü Elçilerin İşleri 2'de yer alır. O zamandan beri her İnanlı'nın Ruh'la dolu bir yaşam sürmesi mümkün kılınmıştır.
Bu derste, Ruh'la dolu bir yaşama sahip olmanın ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Ayrıca, Kutsal Ruh'la dolu olmakla gelen ödül hakkında da bir şeyler öğreneceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon