“İsa’nın Sevdiği Öğrenci”den Yuhanna Kitabı

2000 yıl önce Yuhanna adlı genç bir balıkçı, İsa adlı bir öğretmeni izlemek için teknelerini ve ağlarını terk etti. Yuhanna İsa’yı çok iyi tanıyordu. Yuhanna İsa’nın en yakın arkadaşıydı. İhtiyarladığında Tanrı ona iyi haberi yazmasını söylemişti. Bugün, Yuhanna Kitabı 2000’den fazla dilde okunmaktadır.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Yuhanna Kimdi? İsa: Tanrısal Söz. İsa: Sonsuz Söz.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

1. Mucize: İsa Suyu Şaraba Dönüştürüyor. İsa, Satıcıları Tapınaktan Kovuyor. İsa Bütün İnsanları Biliyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa ve Nikodim. Yahya’nın Tanıklığı. Cennetten Gelen Kişi.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa ile Samiriyeli Kadın. 2. Mucize: İsa Bir Saray Memurunun Oğlunu İyileştiriyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

3. Mucize: Havuzdaki Kötürüm İyileştiriliyor. Tanrı Oğlu’nun Yetkisi. İsa’ya Tanıklık Edenler.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

4. Mucize: İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor. 5. Mucize: İsa Suyun Üzerinde Yurüyor. İnsanlar İsa’yı Arıyor. Yaşam Ekmeği İsa. Birçok Kişi İsa’yı Terk Ediyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa ve Kendi Öz Kardeşleri. İsa, Cardaklar Bayramında. İsa, Mesih Midir? Askerler İsa’yı Tutuklamak Üzere Gönderiliyor. Diri Su Irmakları. Halk Arasında Bölünme. Yahudi Önderlerinin İmansızlığı.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Zina Yaparken Yakalanan Kadın. Dünyanın Işığı İsa. Benim Gideceğim Yere Siz Gelemezsiniz. Özgür İnsanlar ve Köleler. İsa ve İbrahim.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

6. Muzice: İsa Kör Bir Adamı İyileştiriyor. Ferisilerin Soruşturması. Ruhsal Körlük.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Koyun Ağılı Benzetmesi. İyi Çoban İsa. İsa’ya Karşı Tepkiler Büyüyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

7. Mucize: Lazar’ın Ölümü ve Dirilişi. “Diriliş ve Yaşam Ben’im” İsa Ağlıyor. İsa Lazar’ı Yaşama Döndürüyor. İsa’ya Karşı Tuzak.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Beytanya’da Meshediliyor. Lazar’a Karşı Tuzak. Yeruşalim’e Zaferli Giriş. Bazı Yunanlılar İsa’yı Arıyor. İsa Kendi Ölümünden Söz Ediyor. Halkın İnadı. İsa’nın Sözü’yle Yargı.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Öğrencilerinin Ayaklarını Yıkayor. İsa Ele Verileceğini Önceden Bildiriyor. Yeni Buyruk. İsa Petrus’un Kendisini İnkâr Edeceğini Önceden Bildiriyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa – Tanrı’ya Giden Yol. İsa, Kutsal Ruh’un Gelişini Vaat Eder.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Gerçek Asma’dır. Dünyanın Nefreti.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Kutsal Ruh’un İşi. Üzüntü ve Mutluluk. Dünya Üzerinde Zafer.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Öğrencileri İçin Dua Ediyor. “Onları Güvenlikte Sakla.” “Onlar Bir Olsunlar.” “Benimle Birlikte Olmak İçin…”

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa’nın Tutuklanması. İsa Hanna’nın Önünde. Petrus’un İsa’yı İlk İnkârı. Başkâhin İsa’yı Sorguluyor. Petrus’un İkinci ve Üçüncü İnkârı. İsa Vali Pilatus’un Önünde. İsa Ölüme Mahkum Ediliyor.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Ölüme Mahkum Ediliyor (2). İsa Çarmıha Çivileniyor. İsa’nın Ölümü. İsa’nın Böğru Deliniyor. İsa’nın Gömülmesi.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

Boş Mezar. İsa, Mecdelli Meryem’e Gözüküyor. İsa, Öğrencilerine Gözüküyor. İsa ve Tomas. Bu Kitabın Amacı.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon

İsa Yedi Öğrenciye Gözüküyor. İsa ve Petrus. İsa ve “Sevdiği Öğrenci”. Sonuç.

Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran) icon