Pentikostçu Kiliseleri Ne Yapar?

Hiç kiliselerin ne işe yaradıklarını ve insanların neden kiliseye gittiklerini merak ettiniz mi? Vaftiz olmak, komünyon almak (Rab'bin Sofrası'nı yapmak) ve bebekleri adamak aslında ne anlama gelir, diye hiç düşündünüz mü? Bu kitapta, İsa'ya yeni iman eden Ayşegül ve nişanlısı Özkan'ın yaşadıklarını izleyeceğiz. Kilisede neler yapıldığını daha iyi anladıkça daha anlamlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir icon

Kilise binasına bazen, “ibadethane" denir. Bu uygundur çünkü kilisenin ana işlevi, insanların Rab'be birlikte tapınmaları için bir yer sağlamaktır. İsa bizlere Göksel Babamız'ın bizim tapınmamızı arzuladığını öğretmiştir. Cennetin bütün orduları (melekleri) O'na sürekli olarak tapındıkları halde, Tanrı yine de bizim tapınmamızı ister çünkü bu bizleri O'nunla paydaşlık içine sokar.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Kutsal Ruh'un kiliselerdeki işi, baharın güzelliği gibidir! Cemaatler O'nun işine boyun eğdikçe Kutsal Ruh onları yeni yaşam ve parlaklıkla canlandırır. İman etmemiş insanlar, Ruh'tan yeni doğuşu alır (Yuhanna 3:6).

Bu Dersi Oku/İndir icon

Tanrı Sözü'nün yetkisini kabul eden kiliselerde Tanrı Sözü'ne en önemli yer verilip onurlandırılır. Bu kiliselerin vaizleri Tanrı Sözü'nün mesajını halka sadık bir şekilde bildirirler.
Bu derste vaaz edilen mesaj hakkında bir şeyler öğreneceksiniz. Ayrıca bu mesajın neden bildirildiğini ve onu kabul eden insanların hayatlarındaki etkileri de keşfedeceksiniz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Kutsal Kitap hakkında, başka herhangi bir kitap hakkında yazıldığından daha çok kitap yazılmıştır. Sonu yok gibidir. Kutsal Kitap'ın gerçekleri tükenmez hepsi kullanılamaz ve eskimez. Kutsal Kitap'ı hayat boyu etüt etmeye başladığınızda ayetlerin madeninde altın, gümüş ve değerli taşlar keşfedeceksiniz. Kazıp araştırmaya değer hazineler taşır!

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bir kişi vaftiz olmadan önce vaftizin anlamını ve vaftizin neden kilisenin bir buyruğu olarak kabul edildiğini anlamalıdır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz: Su vaftizini İncil’in ana doktrinleriyle bağlantılamak, su vaftizi buyruğunu kendiniz için kabul etmek, ve vaftiz biçimlerini Kutsal Kitap’ın ışığı altında değerlendirmek.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon

Bu ders şunları yapmanıza yardım olacaktır: Rab’bin Sofrası’nda kullanılan ekmek ve Kâse simgelerini açıklamak, Rab’bin Sofrası’nın önemi ve amacını anlatmak, ve Rab’bin Sofrası’na anlamını daha iyi takdir ederek katılmak.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Tanrı paydaşlığı, birbirimize bir yardım, bir kuvvet ve bir sevinç olabilmemiz için tasarlamıştır. Bu, yerel kilisenin önemli işlevlerinden biridir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Su vaftizi ve Rab'bin Sofrası'nı daha önce ele almıştık. Bunlar buyruklar olarak bilinirler çünkü Kutsal Kitap bizlere bunları yerine getirmemizi söyler. Kilise ayrıca, evlilik törenleri gibi kesin bir ruhsal temeli olan törenleri de yerine getirir. Yeni bir evin Rab'be adanması gibi diğerleri isteğe bağlıdır. Bunun anlamı, eğer istiyorsak bunları yapabileceğimiz ya da yapmayabileceğimizdir. Seçim bize aittir. Hepimizin yaşayabileceğimiz sevinç ve üzüntüleri paylaşmamıza yardım eden törenlerden bazılarına bakacağız bu derste.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Mezmur 1:3, Rab'be itaat edenleri bir akarsu kıyılarına dikilmiş olan ve meyvesini mevsiminde veren ağaçlara benzetir. Mesih kiliseyi dünyada, sadece görkeminden ötürü hayranlık duyulması için değil, bir ihtiyacı karşılaması için yerleştirmiştir. Kökleri sağlamca tutan, derinliklere yaşam suyuna doğru büyüyen, dalları çiçek açıp meyve veren bir ağaç gibi olması gerektir!

Bu Dersi Oku/İndir icon

Günümüzdeki kiliselerin İncil kiliselerinin yaptığı gibi insanların gereksinimlerine hizmet etmesi gerektir! Zenginlik, eğitim ve prestij Tanrı'nın gücünün yerini tutamaz. "İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" (İbraniler 13:8). Rab'bin halkına O'nun isminde hizmet etmemiz duasıyla...

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon