Evlilik ve Yuva

  • Eş seçme konusunda Kutsal Kitap’taki ilkelerin neler olduğunu,
  • Evlilik konusunda Kutsal Kitap’ın standartlarının neler olduğunu,
  • Mutlu bir yuvaya nasıl sahip olabileceğinizi,
  • Yuvanızı nasıl koruyabileceğinizi bilmek ister misiniz?

Yanıtınız “Evet” ise, Evlilik ve Yuva adlı kitap tam size göre! Bu kursta sunulan konular, aile ilişkilerini geliştirip onları korumak için praktik önerleri içerir.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir icon

Bu derste, Mesih’in kilisesiyle olan ilişkisinin tanrısal ilkeler üzerine kurulmuş olan her evlilikte bulunan yansıyışını etüt edeceğiz. Uzun vadede kalıcı olacak ve başkalarını olumlu yönde etkileyecek türde bir evlilik, Tanrı’nın Sözü’nde verilen kalıba ve talimatlara uygun olarak bina edilmiş olan evliliktir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Tanrı’nın doğru ve yanlış konusundaki standartları, oğulları ve kızlarının dolu dolu yaşam sürmelerini mümkün kılmak için verilmiştir.
Bu derste, Tanrı’nın yasalarını hafife alan kişi-lerin daha büyük zevkten, yani Tanrı’nın kendileri için sakladığı daha iyi ödülden mahrum kaldıklarını göreceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Dua ve Kutsal Kitap’ın evlilik hakkında söyle-diklerine dürüst bir şekilde bakmak birçok genci mutsuz bir seçim yapmaktan kurtarmıştır. Bu derste, diğer eşin hayat hakkındaki tutumlarını, özelliklerini ve davranış kalıplarının üzerinde durmanın önemini keşfedeceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Aralarında anlaşmazlıkların çıkması bazen birbirlerine aşık olan iki kişi için bir sürpriz olur. Bunların birçoğunu keşfedip çözmenin en iyi zamanı evlilikten önceki zamandır. Bu derste, çiftlerin evliliğe hazırlanış yollarını, birbirlerini daha iyi tanımak için sahip olacakları fırsatları ve nişan döneminde yaşamlarının Tanrı’yı nasıl onurlandırabi-leceğini inceleyeceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

İki insan karı koca olarak birlikte yaşamaya başladıklarında, çok geçmeden birbirlerine uyum sağlamak için birçok düzenlemelerin yapılması gerektiğinin bilincine varırlar.
Bu derste, var olmasının amacını yerine getiren türde bir yuvayı etüt edeceğiz. Evli çiftin önünde olan birbirlerine ayak uydurmak için yapılması gereken düzenlemeleri ve ortaya çıkan sorunları çözümleme yollarını ele alacağız.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon

Kocanın rolü, Kutsal Kitap’ta Mesih’in kilise için olan sevgisi ve ilgisiyle kıyaslanır – bu ken-dinden fedakârlık eden ve koruyan bir sevgidir. Mesih bizim potansiyelimizi ve nasıl olmamızı istediğini görür, ama bizi olduğumuz gibi sever ve kabul eder.
Her Hıristiyan kocanın mutlu bir yuvada ger-çekleşmesini umut ettiği hayalleri ve hedefleri vardır. Bu derste, bir kocanın Tanrı tarafından kendisine verilen rolleri yerine getirirken yuvasını korumasının yollarını göreceksiniz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Akıllı olan bir kadın, eş olarak üstlendiği rolün büyük bir sorumluluk getirdiğini bilir. Tanrı’nın istediği biçimde bir eş olabileceğini O’na göstermeye hazırdır.
Bu derste, bir kadının kocasına yaşamında haklı olarak sahip olduğu yeri –Tanrı’nın onun sahip olmasını istediği yeri– vermesinin ne anlama geldiğinin altını çizeceğiz. Kadın bunu yaparak yuvada dengeleyici bir etki olur.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bir bahçede güzel bir çiçek “kendi kendine” oluşmadığı gibi, iyi disiplin edilmiş itaatkâr çocuklar da “kendi kendilerine” oluşmazlar. Her ikisi de bir çaba gerektirir.
Bu derste anne babaların çocuklarının eğitimin-den sorumlu oldukları alanları biraz daha inceleyeceğiz. Ayrıca anne babaların çocuklarına olan sorumluluklarını yerine getirmediklerinden ötürü gereksiz olarak üzüntü çektikleri durumları da ele alacağız.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bir çocuğun öğrenebileceği en değerli derslerden biri, yetkiye saygıdır. Ve bu ders evde başlar.
Bu derste, çocukların itaati öğrenmeleri gerek-mesinin nedenlerini ele alacağız. Ayrıca, yetkiye itaat etmesini öğrenenlerin ve öğrenmeyenlerin yaşamlarında bu durumun uzun vadeli etkilerini göreceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon