Amaçlı Yaşam

  • Tanrı’nın yüceliğini nasıl yansıtabileceğinizi,
  • Kutsal Kitap’ta hangi davranış biçimlerinin bulunduğunu,
  • Toplumunuzda nasıl tuz ve ışık olabileceğinizi bilmek ister misiniz? Yanıtınız “Evet” ise, Kutsal Kitap’a Göre Ahlak adlı kitap tam size göre! Pratik öğretisi sizin Tanrı’yla daha yakın bir ilişkiye yöneltebilir ve toplumunuza erişme konusunda olağanüstü bir kılavuz olabilir.

Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir icon Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir icon

Önemli birisi olduğunuzu bilmelisiniz. Bu size kendinizi iyi hissettirir. Ayrıca bir şeyler yapmanıza da yardım eder.
Kutsal Kitap bizlere, kendisinin önemli olma-dığını düşünen Gidyon adlı bir adamdan söz eder. Gidyon, ülkesini istila eden düşmanlardan saklanıyordu. Halkı için bütün umudunu yitirdiğinde, Tanrı ona cesaret vermek için bir melek yolladı. Melek ona şu mesajı verdi: “Ey yiğit savaşçı, Rab seninle-dir.”

Bu Dersi Oku/İndir icon

Birçok ülkede, çocukların tıpkı babalarına benzediğiyle ilgili deyimler vardır. Ailelerdeki ilginç şeylerden biri üyelerin birbirlerine benzemesidir.
Bir çocuğun dünyasal babasını seyredip, onun yaptıklarını yaptığı gibi, bizler de Göksel Babamızın yaptıklarının bilincinde olmalıyız ki, O’na benzeyebilelim.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bisiklete binmeyi öğrendiniz mi? Eğer öğrendinizse, yeni öğrenirken aynı anda birçok şeyi aklınızda tutmanız gerektiğini bilirsiniz. Bir yandan dengenizi sağlamaya çalışırken, diğer yandan da trafik kurallarına uymaya çalışıp pedalları çevirmeniz ve gidonu yönetmeniz gerekir. Bisiklete binmesini çok iyi bilen biri bütün bunları hiç düşünmeden yapar, ama siz bunları yapamıyordunuz.
Bu ders, bu konuda uzman olan Tanrı’nın sizi alıp, nasıl gitgide Kendisi gibi olabileceğinizi ve nasıl yardım edeceğini göstermektedir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Ehliyet alabilmek için önce trafik işaretleri ve sürücülerin bilmeleri gereken kurallar üzerine bir sınavdan geçmemiz gerekir.
Bütün insanların Yaratıcısı olan Tanrı’nın da kuralları vardır. Tanrı, çocuklarının Kendisinin bütün kurallarını bilmesini ve izlemesini ister. Kurallarını Musa ve Kendi Oğlu İsa Mesih aracılığıyla bildirmesinin nedeni budur.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon

Kutsal Kitap, her karar hakkında bize evet ya da hayır diyen sihirli bir obje değildir. Kullanılacak bir kılavuzdur, çünkü Tanrı bize karar verme hakkını vermiştir. Tanrı bizlere emredilecek köleler olarak değil, çocukları olarak davranır.
Bu derste, Kutsal Kitap’ta bulunan ilkeler ya da standartları öğreneceğiz. Yaşamlarımızda zor kararlarla karşı karşıya olduğumuzda bu ilkeler bize yardım edebilir.

Bu Dersi Oku/İndir icon

İnsanlar, kendi hayatlarını nasıl yürüteceklerini bildiklerini sanırlar. Ama kendileri; akılları, duyguları ve hatta bedensel işlevleri hakkında en açık şeyleri bile çok az anlarlar. Bütün insanları Yaratan onları anlar. Tanrı, yaşamın nasıl uygun bir şekilde yaşanabileceği konusunda buyruklar ve öğütler vermiştir. Bazen insanlar Yaratıcı’nın söylediklerinde adil olmadığını ya da tuhaf olduğunu düşünürler. Buna karşın neyin en iyisi olduğunu bilmesi gereken O değil midir?

Bu Dersi Oku/İndir icon

Kilise, Mesih’in bedenidir ve kilisenin başı da Mesih’in kendisidir. Biz Hıristiyanlar bedenin üyeleri ya da kısımlarıyız. Elçi Pavlus bu düşünceyi 1.Korintliler 12’de açıklar. Her parçanın bütün için ne kadar önemli olduğunu, her parçanın diğerleriyle nasıl ilgilendiğini ve bütün parçaların birlikte acı çektiğini ya da hoşnut olduğunu gösterir.
Bu derste, sevgi yasasının kilisedeki hizmet ve kâhyalık ilkeleri aracılığıyla nasıl uygulanabileceğini göreceğiz.

Bu Dersi Oku/İndir icon

Bir arkadaşınıza ödeyebileceğinizden daha fazla para borcunuz olsaydı ne yapardınız? Afrika’nın bizim yaşadığımız bölgesinde basit bir yöntem vardı. Bir torba tuz, bütün borçları silmeye yetiyordu.
Dünyanın bizim tuzluluğumuza, ışığımıza ve mesajımıza ihtiyacı vardır. Yaşamdaki amacımız, dünya bilsin ve kurtulsun diye Tanrı’nın lütfu ve adaletini dünyaya karşı temsil etmektir.

Bu Dersi Oku/İndir icon
Bu Dersi Oku/İndir icon