Egemenlik, Güç ve Görkem

Bu kursta Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insanla yapmış olduğu Yeni Antlaşma'yı çalışacaksınız. İncil'in İsa Mesih'in eşsiz bildirisini ve kudretli mucizelerini anlatan ilk dört kitabını inceleyeceksiniz. Kilisenin nasıl kurulduğunu ve Tanrı'nın gücüyle nasıl korunduğunu göreceksiniz. Yeni Antlaşma'nın bize nasıl ulaştırıldığını da keşfedeceksiniz. Günümüzde Tanrı'yı tanımaya ve O'na hizmet etmeye çalışırken Yeni Antlaşma'ya neden tamamıyla güvenebileceğimizi öğreneceksiniz. Tüm bunları çalışırken Yeni Antlaşma'nın Tanrı'nın bildirisi olduğunu anlayacaksınız. Öğrenecekleriniz, O'nun gerçeklerini anlamanıza ve bunları başkalarına öğretmenize yardımcı olacak.

Bu derste öğreneceğiniz gerçekler, tarihsel olayların arkasında Tanrı'nın elinin olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Tanrı'nın bize verdiği muhteşem Yeni Antlaşma hakkında daha kapsamlı ve derin bir anlayışa sahip olmanıza yardım edecektir.

Bu derste Yeni Antlaşma'nın ilk dört kitabına daha yakından bakacaksınız. Bu dört kitabın, İsa'nın yaşamını ele alış açısından anlatım olarak benzerliklerini ve farkları öğreneceksiniz. İsa'nın yaşadığı topraklar ve hizmet ettiği yerler hakkında da bilgi edineceksiniz.

Şimdi gözlerimizi İncil'in ilk dört kitabında anlatılanlara çevireceğiz. İlk olarak, Matta, Markos ve Luka arasındaki özel ilişkiyi inceleyeceğiz. Sonra da Matta ve Markos kitaplarını inceleyeceğiz.

Bu derste Sinoptikler'in üçüncüsü olan Luka Kitabı'nı ve İsa'nın sevdiği öğrenci tarafından yazılan Yuhanna Kitabı'nı yakından inceleyeceğiz. Bu kitapların İsa'nın kişiliğine ve hizmetine dair size kazandıracakları özel kavrayışlar sayesinde O'na tapınma ve daha fazla sevme konusunda esin alacaksınız.

Bu derste Elçilerin İşleri, Yakup ve Galatyalılar kitaplarını çalışırken, İsa'nın buyruklarına itaat ederek Yeruşalim'de toplanan elçilerin başına neler geldiğini öğreneceksiniz

Bu derste Yeruşalim Konseyi'nden sonraki yıllarda, Pavlus'un ikinci ve üçüncü müjdeleme yolculuklarını yaptığı sırada kiliseyle ilgili mektupları inceleyeceğiz.

Bu derste Filimon, Efesliler, Koloseliler ve Filipililer Mektupları'nı, yani "tutukevi mektuplarını" inceleyeceğiz. Bunlar Pavlus'un Roma'daki tutukluluğu sırasında yazdığı mektuplardır (Elçilerin İşleri 28:17-31). Bu mektuplar o dönemdeki kilisenin durumunu görmemize yardımcı olurlar ve Pavlus'un karakteri hakkında daha fazla bilgi verirler.

Bu derste, Pavlus'un Roma'daki ilk tutukluluğunu izleyen yıllarda yazılmış olan beş mektubunu inceleyeceğiz.

Bu derste, Pavlus öldükten sonra yazılmış olan mektupları inceleyeceğiz. Birçok anlamda bu yıllar genç kilise için zor yıllardı. Ancak Tanrı'nın Ruhu bilgelik vermeye ve yönlendirmeye devam ediyordu.

Bu derste Yeni Antlaşma'nın nasıl oluşturulduğunu keşfedeceksiniz. Elimize eksiksiz biçimde nasıl ulaştıklarına dair kanıtları öğreneceksiniz. Öğreneceğiniz gerçekler Yeni Antlaşma'ya tamamen güvenebileceğinizi fark etmenize yardımcı olacaklardır.