Gerçeğin Temel Taşları

Sizin keşfettiğiniz gibi, Kutsal Yazılar’daki öğretişler konulara göre sıralanmamıştır. Örneğin, Yaratılış kitapçığı Üçlü Birlik konusunu tümüyle açıklamaz. Aynı gerçek diğer kitapçıklar için de geçerlidir. Kutsal Kitap çalışmasının bu türü için teknik bir deyiş olan “sistemli ilahiyat” ifadesi kullanılır. Kursumuzda Kutsal Yazılar’ı incelerken, biz de buna benzer bir plan kullanacak, evren, onun hakimi ve içinde yaşayanlarla ilgili olarak neler öğrettiğine bakacağız. Kutsal Kitap’ın gelecekle ilgili olarak neler öğrettiğini de keşfedeceğiz.

Bu derste Tanrı'nın doğasını ve niteliklerini inceleyeceğiz.

Bu derste Tanrı’nın ahlâksal vasıflarını inceleyecek, bizi yaratan Tanrı’nın bizlerde etkin olmaya devam ettirdiğini ve bizi kendi egemenliğine eriştirmek için gereken her şeyi sağladığını göreceğiz.

Bu derste, “Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümü” olan İsa Mesih’le ilgili öğreti üzerinde duracağız. (İbr. 1:3).

Bu derste Kutsal Ruh'un Tanrılığı, kişiliği ve etkinliğine baktıktan sonra, Ruh'un ürününü inceleyeceğiz.

Kutsal Yazılar'da meleklerin varlığını gözden kaçırmak münkün değildir. Bu derste, Tanrı'nın iyi melekleri, hem de Şeytan'ın kötü meleklerini inceleyeceğiz. Son olarak da Tanrı'nın her şeye yeten gücünün nasıl imanlılara kötülüğün güçlerine karşı son zafer güvencesi verdiğini öğreneceğiz.

Bu dersi inceledikçe, kendinizi daha iyi tanıyabilecek, Tanrı’nın mutlak hâkimiyetini kabul edenlerin görevlerinin ve haklarının neler olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz.

Bu derste, Kutsal Kitap’ın günahın kökeni ve sonuçları hakkında neler söylediğine bakacağız. Ne mutlu ki, ders sırasında umutsuzluğa teslim olmak zorunda değiliz. Mesih’in sağladığı çözümü öğreneceğiz.

Kutsal Kitap Tanrı'nın kendisiyle ve yaratışıyla ilgili yazılı vahyi olarak, kişisel hayatımızın ve kilise yaşantımızın en yüksek yetkisi olmalıdır.

Bu derste, Tanrı’nın kendisini yüceltmek, ruhsal yaşamı geliştirmek ve Müjde’yi başkalarıyla paylaşmak için seçtiği aracı inceleyeceğiz. Kilise hakkında çalışmada bulundukça kilisenin gerçek anlamını kavrayacak, Rabbimiz’in kiliseye canını feda edecek kadar çok değer vermesini takdir edeceğiz.

Bu derste, Kutsal Kitap’taki peygamberliklerin ve Tanrı’nın tasarısının gelecekte gerçekleşmesine bakacağız.