“İsa’nın Sevdiği Öğrenci”den Yuhanna Kitabı

2000 yıl önce Yuhanna adlı genç bir balıkçı, İsa adlı bir öğretmeni izlemek için teknelerini ve ağlarını terk etti. Yuhanna İsa’yı çok iyi tanıyordu. Yuhanna İsa’nın en yakın arkadaşıydı. İhtiyarladığında Tanrı ona iyi haberi yazmasını söylemişti. Bugün, Yuhanna Kitabı 2000’den fazla dilde okunmaktadır.

Yuhanna Kimdi? İsa: Tanrısal Söz. İsa: Sonsuz Söz.

1. Mucize: İsa Suyu Şaraba Dönüştürüyor. İsa, Satıcıları Tapınaktan Kovuyor. İsa Bütün İnsanları Biliyor.

İsa ve Nikodim. Yahya’nın Tanıklığı. Cennetten Gelen Kişi.

İsa ile Samiriyeli Kadın. 2. Mucize: İsa Bir Saray Memurunun Oğlunu İyileştiriyor.

3. Mucize: Havuzdaki Kötürüm İyileştiriliyor. Tanrı Oğlu’nun Yetkisi. İsa’ya Tanıklık Edenler.

4. Mucize: İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor. 5. Mucize: İsa Suyun Üzerinde Yurüyor. İnsanlar İsa’yı Arıyor. Yaşam Ekmeği İsa. Birçok Kişi İsa’yı Terk Ediyor.

İsa ve Kendi Öz Kardeşleri. İsa, Cardaklar Bayramında. İsa, Mesih Midir? Askerler İsa’yı Tutuklamak Üzere Gönderiliyor. Diri Su Irmakları. Halk Arasında Bölünme. Yahudi Önderlerinin İmansızlığı.

Zina Yaparken Yakalanan Kadın. Dünyanın Işığı İsa. Benim Gideceğim Yere Siz Gelemezsiniz. Özgür İnsanlar ve Köleler. İsa ve İbrahim.

6. Muzice: İsa Kör Bir Adamı İyileştiriyor. Ferisilerin Soruşturması. Ruhsal Körlük.

Koyun Ağılı Benzetmesi. İyi Çoban İsa. İsa’ya Karşı Tepkiler Büyüyor.

7. Mucize: Lazar’ın Ölümü ve Dirilişi. “Diriliş ve Yaşam Ben’im” İsa Ağlıyor. İsa Lazar’ı Yaşama Döndürüyor. İsa’ya Karşı Tuzak.

İsa Beytanya’da Meshediliyor. Lazar’a Karşı Tuzak. Yeruşalim’e Zaferli Giriş. Bazı Yunanlılar İsa’yı Arıyor. İsa Kendi Ölümünden Söz Ediyor. Halkın İnadı. İsa’nın Sözü’yle Yargı.

İsa Öğrencilerinin Ayaklarını Yıkayor. İsa Ele Verileceğini Önceden Bildiriyor. Yeni Buyruk. İsa Petrus’un Kendisini İnkâr Edeceğini Önceden Bildiriyor.

İsa – Tanrı’ya Giden Yol. İsa, Kutsal Ruh’un Gelişini Vaat Eder.

İsa Gerçek Asma’dır. Dünyanın Nefreti.

Kutsal Ruh’un İşi. Üzüntü ve Mutluluk. Dünya Üzerinde Zafer.

İsa Öğrencileri İçin Dua Ediyor. “Onları Güvenlikte Sakla.” “Onlar Bir Olsunlar.” “Benimle Birlikte Olmak İçin…”

İsa’nın Tutuklanması. İsa Hanna’nın Önünde. Petrus’un İsa’yı İlk İnkârı. Başkâhin İsa’yı Sorguluyor. Petrus’un İkinci ve Üçüncü İnkârı. İsa Vali Pilatus’un Önünde. İsa Ölüme Mahkum Ediliyor.

İsa Ölüme Mahkum Ediliyor (2). İsa Çarmıha Çivileniyor. İsa’nın Ölümü. İsa’nın Böğru Deliniyor. İsa’nın Gömülmesi.

Boş Mezar. İsa, Mecdelli Meryem’e Gözüküyor. İsa, Öğrencilerine Gözüküyor. İsa ve Tomas. Bu Kitabın Amacı.

İsa Yedi Öğrenciye Gözüküyor. İsa ve Petrus. İsa ve “Sevdiği Öğrenci”. Sonuç.