İsa Mesih'te Yeni Yaşamınız

 

Yeni Yaşamınız
  • Hayatın tadını gerçekten çıkarmak,
  • Tanrı’nın sizinle konuşmasını,
  • Sorunlarınıza yanıtlar bulmak ister misiniz?
Yanıtınız “Evet” ise, Yeni Yaşamınız adlı kitap tam size göre! Dünyanın birçok yerindeki binlerce okuyucu gibi, siz de bu kitaptaki konuları uygulamaya koydukça, yaşamınız ruhsal açıdan çok daha zenginleşecektir.
 
Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir
Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir
 
Ders 1: Yeni Bir Hayata Başladınız
Bu ilk derste, Kutsal Kitap’ın sizde gerçekleşen bu değişim hakkında neler söylediğini inceleyecek¬siniz. Yeni ayrıcalıklarınızın ve sorumluluklarını¬zın neler olduğunu öğreneceksiniz. Doğmuş oldu¬ğunuz yeni aileyi tanıyacaksınız. Tanrı’nın, kar¬deşlerinizle geliştirmenizi istediği yeni ilişkiler hakkında bilgi edineceksiniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 2: Yürümeyi Öğreniyorsunuz
Hiç yürümeyi öğrenen bir çocuğu seyrettiniz mi? Ayakta zor duran küçük çocuk, erişebileceği her şeye tutunarak sallana sallana titrek adımlarla yürür. Ama çok büyük bir heyecan yaşamaktadır! Gözle¬rinde tıpkı bütün dünyayı fethetmiş gibi bir ifade vardır! Ve böylece, bazen ilerleyerek, bazen dura¬rak, bazen düşerek –ama her zaman yoluna de¬vam ederek– yürümeyi öğrenir.
Başarma arzusu güçlü¬dür. Bütün bunlar olup biterken anne babası, her adımda yardım etmek ve her adımını teşvik et¬mek için yakınındadırlar.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 3: Babanız Sizinle Konuşuyor
Bu ders, Tanrı’nın sizinle nasıl konuştuğunu an¬lamanıza yardım edecektir. Tanrı sizinle bazen ara¬cısız, bazen sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla, ba¬zen de bir Hıristiyan aracılığıyla konuşur. Bu dersi çalıştıkça, hangi yöntemi seçerse seç¬sin Babanız’ın sesini nasıl tanıyacağınızı keşfede¬ceksi¬niz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 4: Büyümek İstiyor musunuz?
Bu ders, ruhsal gelişimin bu dört önemli ilkesi hakkında daha çok açıklama içermektedir. Dersi çalıştıkça, bu ilkeleri hayatınızda hemen nasıl uy¬gulamaya koyabileceğinizi göreceksiniz. Bunu ha¬rikulade sonuçlar izleyecektir! Zararlı davranış ka¬lıplarının yerini yenileri alacaktır. Günbegün, Tan¬rı’nın olmanızı istediği türde olgun bir insan olma yönünde gelişeceksiniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 5: Yeni Yaşam, Yeni Etkinlikler
Şimdi de yaşamınızda buna benzer bir değişim gerçekleşmekte. Ruhsal yaşamınız gelişiyor. Me¬sih’te büyüdükçe yeni ilgiler eski ilgilerin yerini alıyor. Ayrıca yeni sorumluluklar da var. Bu derste, bu özel değişimler ve etkinliklere bakaca¬ğız. Diğer insanların da yeni ilgilerinizi paylaştı¬ğını keşfede¬ceksiniz!
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 6: Yeni Standartlarınız
Bir insan belirli bir hedefe ulaşmak istediğinde de standartlara ihtiyaç duyar. Örneğin, bir koşucu, antrenörünün talimatlarına uyar. Bazı şeyleri ya¬par, ama bazı şeyleri yapmaz. Amacı ödülü almak için yeteneğini ve gücünü geliştirmektir. Artık bir Hı¬ristiyan olduğunuza göre yeni ve özel bir hede¬finiz vardır. Hedef, göksel Babanız’ın olmasını is¬tediği bütün niteliklere sahip olmanızdır. Bu da standart¬lara ihtiyacınız olmasının bir başka nede¬nidir.
Göksel Babanız, ailesinin bir parçası olmanızı ve yaşamınız için koyduğu hedeflere erişmenizi plan¬lamaktadır. Bu ders, O’nun size yardım etmek için verdiği yeni standartları açıklamaktadı. Bun¬ları yerine getirmenin size birçok yararı olacaktır.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 7: Bir Yardımcınız Var
Evet, harikulade bir Yardımcınız var! Bu ders O’nun kim olduğunu ve size nasıl yardım ettiğini açıklayacaktır.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 8: Yaşamınız Bir Işıktır
Birçok insan, Tanrı’nın gücü hakkında söyledik¬lerinizin doğru olup olmadığını görmek için sizi iz¬lemektedir. Sizin hayatınız onlara Müjde’nin in¬sanları nasıl değiştireceğini göstermektedir. Yaptı¬ğınız şeyler, İsa için söylediğiniz şeylerden daha da büyük bir tanıklıktır.
Bu derste, İsa içinizde yaşadığı için yaşamınızda ışıldayan bazı ışık huzmelerine bakacağız. Bu huz¬meler diğer insanları Müjde’nin doğruluğu konu¬sunda ikna eder.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 9: Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz?
Bu dünyada gerçekten Hıristiyan olan bir aileye sahip olmaktan daha büyük bir bereket yoktur. Böy¬le bir aile, günah ve sorunlardan korunmak için bir sığınaktır. Çocukların kendilerini güvende ve sevil¬miş hissettikleri bir yerdir.
Tanrı’nın bu konuda size söylediklerine itaat ede¬rek, evinizin cennete benzemesini sağlayabilir¬siniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 10: Yeni Özgürlüğünüz
Bu ders Tanrı’nın çocuğu olduğunuz için şu anda sahip olduğunuz türdeki özgürlükten söz eder. Bu özgürlük sizi, günahın korkunç etkilerin¬den öz¬gür kılar. Sizi, Tanrı’yı hoşnut edemeyece¬ğiniz kor¬kusundan kurtarır. Ruhsal hata ve karışık¬lığı yen¬menize yardım eder. İsa Mesih’in sizin için yaptığı şeyden ötürü bu bereketler sizindir. Ama bunlar sa¬dece başlangıçtır.
Şimdiden başlamış olan yeni özgürlük, yaşamı¬nız hiçbir zaman son bulmayacaktır.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Son Bir Söz
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Öğrenci Raporları
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Yanıt Kağıtları
 
Bu Dersi Oku/İndir