Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz

 

Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz
  • Tanrı’nın yaşamınız için olan tasarımını bulmayı,
  • Tanrı’nın bir sonraki adımda ne yapmanızı istediğini bilmeyi,
  • Hayatınızı, Tanrı’nın sizin için olan tasarımına göre planlamayı ister misiniz?
Yanıtınız “Evet” ise, Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz adlı kitap tam size göre! Burada verilen pratik önerleri, Tanrı’nın sizinle Kendi tasarımı hakkında nasıl konuştuğunu ve sizin onu kendi yaşamınızda nasıl yerine getirebileceğinizi keşfetmenize yardımcı olacaktır.
 
Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir
Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir
 
Ders 1: Tanrı’nın Gerçekten Bir Tasarımı Var mı?
Mısır’da, piramit denilen bü-yük abideler vardır. Yapıları meydana getiren taşlar birbirle-rine öylesine kusursuz bir şekilde uyar ki, onları yerlerinde tutmak için harç kullanmaya gereksinim duyulmamıştı. Bu piramitler sadece taşları üst üste yığarak yapılabilirler miydi?
Önlerinde taşlardan oluşan dev yığınlar olan binlerce adamı düşünebiliyor musunuz? Ortada bir tasarım olmasaydı ne olurdu? Bu derslerde Tanrının tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Da¬hası, Tanrı’nın sizin için bir tasarımı olduğunu öğ¬reneceksiniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 2: Tanrı Bana Bir Sonraki Adımda Ne Yapacağımı Söyleyecek mi?
Belki şu anda Tanrı’nın tasarımıyla olan ilişkinizin ne olduğunu merak ediyorsunuz¬dur. Bu derste, Tanrı’nın sizinle konuşmak istediğinden nasıl emin olacağı¬nızı size gösterecek birkaç gerçeği öğreneceksiniz. Ve aynı zamanda Kendisinin sizin için olan tasa¬rımını yerine getirmekte size yol göstermek için vermiş olduğu vaatler ve sağlayış hakkında da bilgi edineceksiniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 3: Tanrı Çok Şey mi Bekler?
Bazen, Tanrı’nın büyük planına bakmaya baş¬ladığımızda fazlasıyla büyük görünür. Ayrıca Tanrı’nın bizim hayatlarımız için koymuş olduğu hedeflere erişmeye çalışırken, bizim için ve bizim aracılığı¬mızla neler yapacağını da göreceğiz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 4: Tanrı’nın Tasarımını Göremiyor muyum?
Tanrı’nın isteğini yapmak bazen hoş bazen de zordur. İbrahim bu zor zamanlardan birini yaşadı. Tanrı sizin de imanınızı sınamak için içinde bulunduğunuz birtakım koşulları kullanıyor olabilir. Bu derste, içinde bulunduğumuz koşulların Tanrı’nın bizim için olan tasarımıyla bağlantılı oluşlarını inceleyeceğiz. Bu dersi incelerken, Tanrı’nın sizin hayatınızdaki tasarımını gerçekleştir-meye yardım etmek için, içinde bulun¬duğunuz koşulları kullanabileceği yolların bazıla¬rını keşfedecekseniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 5: Hıristiyan Olmak Yeterli mi?
Belki siz de kendinize, Kutsal Kitap’ın olmamı istediği kişi miyim, yoksa olduğumu hissettiğim kişi mi? diye sormuşsunuzdur. Kutsal Kitap’ı incelerken bile kim olduğumuzu anlamak bizim için zor olabilir. Bu derste Kutsal Kitap’ın kim olduğumuz hakkında söylediklerini kendi deneyimlerimiz ve davranışlarımızla kıyas¬layacağız. Tanrı’nın önemli gördüğü şeylerin neler olduğunu keşfedeceğiz. Daha sonra ise nasıl Tanrının olmamızı beklediği kişi olabileceğimizi araştıracağız.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 6: Tanrı Benimle Nasıl Konuşabilir?
Bu ders, Tanrı’nın sizinle nasıl konuştuğunu keşfetmenize yardımcı olacak¬tır.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 7: İsa, Tanrı’nın Tasarımını Biliyor muydu?
Çırak büyük bir gelecek vaat ediyordu. Bu çırağın bu kadar göze çarpmasının nedeni, bütün enerjisini işine dökme yeteneğiydi. Bu tanım, Mesih’in çocukken nasıl olduğunu tanımlayabilir mi? Bildiğimiz bir şey varsa o da, O’nun çocukluğunun gerçek olduğudur. Oğul Tanrı ola¬rak, Mesih kesinlikle sonsuzluk planını biliyordu. Ama insan olmakla, öğrenmeyi ve Tanrı’yla dua aracılığıyla iletişim kurmanın insansal deneyimini paylaşmayı seçti.
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Ders 8: Geleceği Nasıl Öğrenebilirim?
Her zaman geleceğini bilmek isteyen kişi hangi bakımdan hatalıdır? Böyle bir şey yanlış mıdır? Bu derste, Tanrı’nın gelecek konusuna nasıl bakmanızı istediğini ve Kendisinin bu konuda neler bildirmiş olduğunu keşfedeceksiniz. Bu derste şunları inceleyeceksiniz... • Tanrı’nın Gelecek İçin Olan Tasarımı • Tanrı Vahyini Neden Sınırlar? • Tanrı’nın Bugün İçin Tasarımı
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Öğrenci Raporları
 
Bu Dersi Oku/İndir
 
Yanıt Kağıtları
 
Bu Dersi Oku/İndir