Tanrı'yı Hoşnut Eden Tapınma (Cep boyu ekran)

 

Tanrı'yı Hoşnut Eden Tapınma (Cep boyu ekran)
Mesih İnanlısı hayatınızda büyüdükçe, Rab’be tapınma arzunuz da büyür ve bu arzunun yerine gelmesi gerektir. Tanrı da bizimle paydaşlık ve iletişim içinde olmayı ister. Bu kurs size sadece Rab'le olan kişisel zamanı- nızda yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir grup içindeki paylaşımınızda da size yol gösterecektir.
 
Bütün Kurs Kitabı’nı Oku/İndir (Cep boyu ekran)
Kursun Tanıtıcı Notlarını Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 1: Tapınma – Ruhsal bir Mücevher
Tanrı’ya tapınmak değerli bir taş gibidir çünkü bizi ruhsal bakımdan zengin yapar. Ve güzel bir mücevherde olduğu gibi, tapınmanın da farklı yüzleri vardır. Kitabımızda bunların en önemlilerinden birkaçını inceleyeceğiz. Bu gerçekleri hayatınıza uygulamayı öğrendikçe, tapınma “mücevher”inizi parlatıyor olacaksınız. Kutsal Ruh, bu mücevherin her yönünün Tanrı’ nın güzelliği ve yüceliğinin ışığını yansıtması için size yardım edecektir.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 2: Sadece Tanrı Layıktır
Kutsal Kitap tarihi bizlere, Tanrı’ya inanan, buna karşın görebilecekleri ya da akıllarında canlandırabilecekleri bir şeye tapınmayı isteyen insanlardan söz eder. Bu insanların sadakatleri bölünmüştü. Ama sonuçta putlar yapıp onlara itaat ettiler. İsa, “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez” demişti (Matta 6:24).
Bizler bir tek Efendi’yi sevmek, O’ na hizmet etmek ve O’na tapınmak istiyoruz – bütün bunlara layık olan Tanrı’ya...
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 3: Dua'da Tapınma
Dua etmek zor bir şey değildir. Bizi seven ve bizim de karşılığında kendisini sevdiğimiz biriyle konuşmayı istemez miyiz? Yeryüzündeki konuşmalarda olduğu gibi, ne kadar çok konuşursak konuşmak o kadar çok kolaylaşır. Ne kadar çok dua edersek dua etmek, sevgimizi sözcüklerle ve tapınmayla dışavurmak o kadar kolaylaşır.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 4: Hizmette Tapınma
İsa’yı sevdiğimizi söylüyorsak, davranışlarımız da o sevgiyi göstermelidir.
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... Mesih'in hayatındaki hizmetkâr niteliklerini kendi hayatınızda var olanlarla kıyaslamak; Hizmeti bir tapınma etkinliği haline getirmek için gerekli olan tutumların neler olduğunu tanımlamak; ve Rab'be hizmet aracılığıyla tapınmanın önemini takdir etmek.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ünite 1 Bilginizi Test Edin
 
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 5: Müzikle Tapınma
Müzik önemlidir, çünkü kendimizi nasıl hissettiğimizi etkileyebilir, duygularımıza işler, hatta hareket etme biçimimizi bile değiştirebilir. Müziğin en yüksek amacı, Rab’be tapınmak ve O’nu yüceltmektir.
Kutsal Kitap, hem enstrümental hem de sesli müzik aracılığıyla tapınmaya örnekler verir. Bunlar, Tanrı’ya şükran ve övgü sunma hizmetimizde bize yardım etmek üzere verilmişlerdir.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 6: Tapınma İlkeleri
Tanrı, Sözü’nde tapınmamız için kuralları da bildirmiştir. Bu derste, kendimizi etkin Mesih İnanlısının tapınması için nasıl hazırlayabileceğimizi inceleyeceğiz.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 7: Tapınmayı Uygulama
Bu dersin amacı size nasıl tapınmanız gerektiğini söylemek değil, başka inanlıların tapınma hakkında öğrendiklerini paylaşmaktır. Bu inanlıların bazıları Kutsal Kitap zamanlarında yaşamışlardır; diğerleri zamanımızda yaşamaktadır. Öğrendiklerinizi uygulamaya koydukça siz de başkalarına yardım edebileceksiniz.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ders 8: Tapınma - Şimdi ve Sonsuza Dek
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... Tanrı'nın Kendisine tapınanlara sunduğu bereketi arzulamak; ve Rab'le sonsuzluk boyunca hiç bozulmayan bir birliktelik içinde olmayı özlemek.
 
Bu Dersi Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Ünite 2 Bilginizi Test Edin
 
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran)
 
Son Bir Söz
 
Kitabı Oku/İndir (Cep boyu ekran)